DỰ ÁN THI CÔNG KHÁCH SẠN BẰNG CONTAINER

DỨ ÁN: Thi công khách sạn bằng container

Tại Khu Đô thị Đồng cửa – Lục Nam – Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUNG SƠN

Địa chỉ : Lô 9 + 10 Thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại :
– 0912.348.269 –Quản lý lĩnh vực xây dựng kết cấu thép
– 0964.011.727 –Quản lý lĩnh vực sản xuất hàng hóa

Email : theptrungson@gmail.com

Leave Comments

0912348269
0964011727